Pharmacoradiography teriminin tıbbi anlamı; n. Bir organın radyolojik tetkikini ilaç yardımı ile yapma.