Pharmacomania teriminin tıbbi anlamı; n. Anormal şekilde ilaç düşkünlüğü.