Pharmacologist teriminin tıbbi anlamı; n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.