Pharmacophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi ilaç korkusu.