Pharygnotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak bozukluklarını tedavi etme.