Pharmacy teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.