Pharmacotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.