Achromasia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Derinin normal pigmantasyonunu kaybetmes,i akroma; 2. Noksan beslenmeye bağlı renksizlik; 3. Solukluk; 4. Kaşektik renksizlik; 5. Doku veya hücrelerin mutad boyama metodlarına cevap vermemesi; 6. Boyayı kusma, akromazi, renk atma.