Achroma teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Derinin bazı bölgelerinde, küçük, sınırlı, renkli çevrecikler belirmesi, leke; 2. Deride irsi menşeli pigmentsiz bölgeler bulunması; 3. Renksizlik, solukluk.