Achroacyte teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Renksiz hücre veya lökosit; 2. Lenfosit.