Achroiocythemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kırmızı kan küreciklerinde hemoglobin yokluğu.