Achromate teriminin tıbbi anlamı; n. Renkleri göremeyen kimse, akromat.