Achromatin teriminin tıbbi anlamı; n.Hücre çekirdeğinde bazik boyalarla boyanmayan kısım, akromatin.