Achroacytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Periferik dolaşım sisteminde lenfositlerin artması, lenfosit çözülümü.