Achromatinic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Akromatinle ilgili; 2. Akromatini andıran.