Achromacyte teriminin tıbbi anlamı; n. Renksiz kalmış kırmızı kan küreciği, renksiz alyuvar.