Ander's Disease teriminin tıbbi anlamı; Ander hastalığı (yağ dejeneresansına bağlı, ağrılı nodüller belirmesi ile vasıflı şişmanlık);