Andrew's Operation teriminin tıbbi anlamı; Kasık ftıığı ameliyatı;