Anchor Splint teriminin tıbbi anlamı; Çene kırığında kullanılan atel;