Ancylostoma teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Bazı iltihaplı hadiseler musculus pter.lere kadar uzandığından faal ve gayrifaal ağız açılmasının bozulması; 2. İnsanlarda yerleşen çengelli solucan.