Anconitis teriminin tıbbi anlamı; n. Dirsek eklemi iltihabı.