Andernach's Ossicle teriminin tıbbi anlamı; Andernach kemikçiği, Worm kemiği.