Anderson's Operation teriminin tıbbi anlamı; Kas kirişlerini uzatma ameliyesi;