Andrewes Test teriminin tıbbi anlamı; Andrewes deneyi (üremi belirtimi için);