Anisodontia teriminin tıbbi anlamı; n. Diş eşitsizliği (uygunsuzluğu).