Anisomastia teriminin tıbbi anlamı; n. Meme eşitsizliği (memelerin birbirinden farklı büyüklükte olması).