Anisohypercyosis teriminin tıbbi anlamı; n. Çeşitli lökosit tiplerinin normal nisbetinin bozulması ile vasıflı hiperlökositoz.