Anisohypocytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Çeşitli lökosit tiplerinin normal nisbetinin değişimi ile vasıflı lökopeni.