Anisocytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Hücre eşitsizliği (özellitle eritrositler hakkında).