Anisomelia teriminin tıbbi anlamı; n. Kol veya bacakların birbirinden farklı olması, anizomeli.