Anisogamy teriminin tıbbi anlamı; n. Şekil ve boyca farklı iki gamet (farklılaşmış yumurta hücresi ve spermatozoid) arasında eşeysel birleşme, anizogami.