Pharyngolaryngitis teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.