Pharyngology teriminin tıbbi anlamı; n. Yutakbilim, farengoloji.