Pharyngokeratosis teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak keratozu.