Pharyngomycosis teriminin tıbbi anlamı; n. Yutağın mantarıl hastalığı.