Pharyngolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak felci.