Pharyngomaxillary teriminin tıbbi anlamı; a. Yutak ve çeneye ait, yutak-çene.