Pharyngocele teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak fıtığı, farengosel.