Ankyroid Cavity teriminin tıbbi anlamı; Yan karıncığın inen boynuzundaki boşluk;