Ankyroid teriminin tıbbi anlamı; a. Kancamsı, kanca biçimi.