Ankylotia teriminin tıbbi anlamı; n. Dışkulak yolunun tıkalı olması.