Ankylurethria teriminin tıbbi anlamı; n. Siyek (urethra) darlığı, daralması.