Ankylotome teriminin tıbbi anlamı; n. Dil gemciğinin kesilmesinde kullanılan alet, ankilotom.