Ankylostomiasis teriminin tıbbi anlamı; n. Kancalı kurt hastalığı, St.Gottoard tüneli hastalığı, tünel kansızlığı, madenciler kansızlığı, Mısır klorozu, ankilostomyazis.