Annhydremia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanun su kısmının anormal bir şekilde azalması, kan koyulaşması, anhidremi.