Annuens teriminin tıbbi anlamı; n. Musculus rectus capitis anterior (başın küçük doğru kası).