Annular (Circular) Synechia teriminin tıbbi anlamı; Halkavi yapışıklık;