Annular teriminin tıbbi anlamı; a. Halka şeklinde olan.