Bugün : 25 Ağustos 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

azathioprine nedir?

azathioprine : n. Antimetabolit, purin yerine geçerek etki eder.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


holmium : n. biochem. Ho sembolü ile bilinen atom no:67 ve atom ağırılğı: 164.94 olan kimyasal element.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


iridocyclitis : n. İris ve kirpiksis cismin iltihabı, iridosiklit.


lienorenal : a. Dalakla böbreğe ait.


merycism : n. Geviş getirme.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


mosquito : n. Kan emici bir sinek, sivrisinek.


oligometallic : a. Az miktarda maden ihtiva eden.


otolithiasis : n. Kulak taşı, kulakta taş bulunması.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


presternum : n. See:Manubrium.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.


scalma : n. Solunum güçlüğü ve öksürükle belirli, bulaşıcı ve ateşli bir at hastalığı.