Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

azathioprine nedir?

azathioprine : n. Antimetabolit, purin yerine geçerek etki eder.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collateral : a. Yanda bulunan, yan, Collateralis.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


enter : pref. Barsak anlamına önek.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


hemicraniosis : n. Kafa kemiği ve yüzün tek tarafının (yarısının) aşırı büyüklüğü.


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


logorrhea : n. Aşırı çok ve çabuk konuşma hali.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.


ora : n. (pl. orae). Kenar, çizgi, sınır.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.