Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

azathioprine nedir?

azathioprine : n. Antimetabolit, purin yerine geçerek etki eder.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


chin : n. Çene.


dextren : n. biochem. Nişastadan yapılmış yapışkan bir madde, dekstrin.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


gloss (o) : pref. Dil.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


isoandrosterone : n. İdrarda testosteron'un yıkım ürünü olarak bulunan androjenik etkiye sahip bir madde, 17. ketosteroid'lerin ir cinsi.


meibomitis : n. See: Meibomianitis.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


notochord : n. Embriyo'nun sırt tarafında omurga'yı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu uzun kordon, omurga taslığı.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


paracephalus : n. Baş, gövde, el ve ayakları yeterli olgunluğa erişmemiş hilkat garibesi.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


perispermatitis : n. Sperma kordonunu saran dokuların iltihabı, perispermatit.