Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

beam nedir?

beam : n. Işın 8güneş ve röntgen).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


melancholia : n. Merak, karasevda, malihülya, melankoli (ruhi ve bedeni faaliyetten uzak kalıp daimi kederli bir hava içinde bulunan ruh hastalarının hali).


monomyositis : n. Tek kas iltihabı, monomiyozit.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


nosohemia : n. Herhangi bir kan hastalığı, nozohemi.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


pelotherapy : n. Hastalığın, vücuda dıştan çamur uygulanması veya çamur banyosu ile tedavisi, çamur tedavisi.


polygalactia : n. Aşırı süt salgısı, poligalaksi.