Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

beam nedir?

beam : n. Işın 8güneş ve röntgen).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


gambir : n. See: Catechu.


ichtyol : n. biochem. İçinde balık fosilleri bulunan ziftli kayalardan çıkarılıp muhtelif cilt hasatlıklarının tedavisinde kullanılan bir yağ.


iophobia : n. Marazi zehir korkusu, iyofobi.


kinin : n. biochem. Hücre bölünmesini sağlayan herhangi bir madde.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


palatal : a. Damağa ait.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


poly : pref. Çok birçok


polygalactia : n. Aşırı süt salgısı, poligalaksi.


reniform : a. Böbrekbiçim,böbreksi, böbrek şeklinde.